5. do 12. svibnja 2019. g.

06. 5. 2019.

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + JOSIP, JULIJANA, KAROL i iz ob. Šandor
11.00 – po nakani
19.00 + JOSIP Jelić i ANTONIA i LADISLAV Balint

ponedjeljak: 19.00
+ MARIJA Dubrović
+ LJUBICA Vuković

utorak: 19.00
+ LJUBICA Vuković
+ iz ob. Mužević

srijeda: 19.00
+ LJUBICA Vuković
+ BORIS Đurković

četvrtak: 19.00
+ ANICA i JOSIP Frajlić i DANIJELA Pernar

petak: 19.00
+ LJUBICA Vuković
+ SLAVKO Matić

subota: 8.00 + JOSIP, NIKOLA i MILAN Milković

nedjelja:
8.00 + iz ob. Mesinger i Hološ
10.00 – za puk
19.00 + iz ob. Brener i Korov