5. nedjelja kroz godinu, 10. veljače 2019. g

11. 2. 2019.

1. Gospa Lurdska: Sutra je spomedan Gospe Lurdske i svjetski Dan bolesnika. Sveta misa je u 18.00 sati na kojoj ćemo posebno moliti za sve bolesne u župi.

2. OFS: Franjevački svjetovni red ima redoviti susret u utorak, 12. veljače iza mise u 18.00 sati.

3. Zahvala: Hvala svima koji su darovali svoj prilog za obnovu župne crkve i godišnji obiteljski dar (lukno).

4. Tisak: Glas koncila