7. -13. srpanj 2024. g.

03. 7. 2024.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

7. 7. 2024.

sv. Ana

8.00

11.00

 

 

 

19.00

 

– za puk

+ REZA GOMBAR

+ SENADA, SARAH i MATIJA BALOG

+ PETAR i MIRA BURIĆ

 

+ iz obitelji GRĐAN

+ KATICA MIKIĆ

Ponedjeljak

8. 7. 2024.

8.00 + MILKA I FRANJO MARKOVIĆ
Utorak

9. 7. 2024.

8.00 + VIKTOR, MARIJA i ZVONKO SANTAJ
Srijeda

10. 7. 2024.

 8.00 + ŠIMO EVETIĆ
Četvrtak

11. 7. 2024.

8.00 + FRANJKA i PAVO TORJANAC
Petak

12. 7. 2024.

8.00 + IVAN KOVAČEVIĆ
Subota

13. 7. 2024.

8.00 + LJUBICA DORKIĆ