8. – 14. listopada 2023 g.

05. 10. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

8. listopada

8

9.45

11

18

Za puk

++ ob. Rill i Dragičević

+ Ilonka Pavlović

+ Ivan, Goran i Karlo Komarac

Ponedjeljak

9. listopada

      18 + Seno Hrabek

++ ob. Geto

Utorak

10. listopada

 

18 + Ana, Imro i  roditelji
Srijeda

11. listopada

 

18 + Dragutin Knežević
Četvrtak

12. listopada

 

18 ++ ob. Lenhart

+ Vice Čubrić

Petak

13. listopada

 

18 + Miko Kolesarić
Subota

14. listopada

 

8 ++ ob. Dezoti