8. do 14. veljače 2021. g.

06. 2. 2021.

 

Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

8. 2. 2021.

18,00 + PAULINA i MATILDA Mužević

+ FRANJO, JULKA i MARIJA Nađ

Utorak

9. 2. 2021.

18,00 + MARIJA i VLADIMIR Kovačević

+ MATO Kokorić

Srijeda

10. 2. 2021.

18,00 + JELKA i PAVAO Kokorić

+ iz ob. Vicić

Četvrtak

11. 2. 2021.

 

18,00

 

– na čast sv. Josipa
Petak

12. 2. 2021.

18,00 + MARIJA i SLAVKO Poljak

 + IVAN Dragomirović

Subota

13. 2. 2021.

8,00  

+ ROZA i ANDRIJA Vincetić

 

Nedjelja

14. 2. 2021.

8,00

9,45

11,00

18,00

– ZA PUK

+ MARTA Milković

+ VID i ANICA Pernar

+ IVKA i MARKO Filipović