8. do 15. travnja 2018. g.

09. 4. 2018.

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + MANDA i IVAN Grgurić
11.00 + MANDA Vicić
19.00 + ANTUN, ERNEST i KATA Čordaš

ponedjeljak: 19.00 + iz ob. Palčec

utorak: 19.00 + MILA Bungić

srijeda: 19.00 + IVA i JOSIP Milas

četvrtak: 19.00 + JOSIP Vidošić

petak: 19.00 + iz ob. Kaptalan i Goršić

subota: 7.00 + ADELINA Mihaljević-Jurić

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + PAULINA i DANICA Ćibarić
11.00 + iz ob. Pernar, Rapan i Rajković
19.00 + IVAN Šestanj i MARIJA i ANTUN Ljutak