8. rujna do 15. rujna 2019. g.

07. 9. 2019.

nedjelja:
8.00 – za puk
11.00 – po nakani
19.00 + IVAN i GORAN

ponedjeljak:
(svete mise su u kapelici Male Gospe na belišćanskom groblju):

8.00 – za sve pokopane na belišćanskom groblju
18:00 + ZDRAVKO Sušac i iz ob. Grgurić
+ LIDIJA i LEOPOLD

utorak: 19:00 + iz ob. Torjanac

srijeda: 19:00 + MARICA Kalem

četvrtak: 19:00
+ iz ob. Kulaš i Vrkić
+ MARIJA Pavlović

petak: 19:00
– po nakani
+ MARIJA Pavlović

subota: 19:00
+ SVEN Salaić
+ iz ob. Šplajt i Torjanax

nedjelja:
10.00 – za puk
+ MANDA i MARKO Harkanovac
+ iz ob. Pernar, Rajković i Rapan
19:00 + RUŽICA Sokolović