9. – 15. travnja 2023. g.

09. 3. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

9. 4. 2023.

8

9.45

11

18

 – za puk

 + Terezija i Josip Vidošić

 + Agica i Franjo Sušić

 ++ ob. Sipl

Ponedjeljak

10. 4. 2023.

8

11

19

 + Mila Bungić

 ++ ob. Veselin

 + Evica i Đuro Eterović

Utorak

11. 4. 2023.

19  + Vesna Saks i Vera Štepanko
Srijeda

12. 4. 2023.

19  + Josip i Dragica Marković, Stjepan Špoljarić
Četvrtak

13. 4. 2023.

19  + Marko i Manda Harkanovac
Petak

14. 4. 2023.

19  + Stjepan i Anica Alošinac
Subota

15. 4. 2023.

8  – za duše u čistilištu