9. do 15. kolovoza 2021. g.

06. 8. 2021.

 

Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

9. 8. 2021.

8,00  

+ ANTE Samardžija

 

Utorak

10. 8. 2021.

8,00 + STJEPAN Špoljarić
Srijeda

11. 8. 2021.

8,00 –  ZA DUŠE U ČISTILIŠTU
Četvrtak

12. 8. 2021.

 

8,00

+ iz ob. ŽUPAN i DAMJANOVIĆ
Petak

13. 8. 2021.

8,00  

+ STJEPAN i FRANJICA Busija

 

Subota

14. 8. 2021.

08,00  

+ LENKA i STJEPAN Vicić

 

Nedjelja

15. 8. 2021.

8,00

11,00

19,00

– ZA PUK

+ iz ob. ŠAMADAN i FILEP