9. do 16. lipnja 2019. g.

10. 6. 2019.

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + ILONKA Pavlović
11.00 + iz ob. Kovačević
19.00 – po nakani

ponedjeljak:19.00
+ IVICA Sarić

utorak:19.00
+ iz ob. Palčec

srijeda:19.00
+ DRAGICA Vrhovec

četvrtak: 19.00
+ ANTUN Alošinac

petak: 19.00
+ DRAGO Kupanovac

subota:08.00
+ LJUBICA Vuković

nedjelja:
08.00 – za puk
11.00 + VID i ANKA Pernar
19.00 – po nakani za zdravlje