Biblijska skupina

 

Biblijska skupina okuplja dvadesetak vjernika koji pručavajući Sveto pismo nastoje produbiti svoju vjeru. Većinu skupine čine župni čitači, ali i drugi župljani koji dolaze kako bi što bolje upoznali svetopisamske spise i liturgijsko bogatstvo crkve. Susreti se održavaju svake druge srijede u mjesecu nakon večernje mise u prostorima Samostana sv. Josipa Radnika. Voditelj skupine je župni vikar fra Mirko Mišković.

Vrijeme u biblijskoj skupini ispunjeno je molitvom, čitanjem i tumačenjem Svetog pisma. Obogaćuje ih razmjena mišljenja, dijeljenje vlastitih duhovnih iskustava, te meditacija nad tekstom biblijskim tekstom.

Teološkom analizom biblijskog teksta i njegovim smještanjem u odgovarajući kontekst vremena i okolnosti u kojima je nastao, voditelj ga nastoji približiti vjernicima. Nakon približavanja teksta Sv. pisma vjernicima i njegova razumijevanja, moguće je njegovo daljnje analiziranje.  Dijeljenjem iskustava vjernici na biblijskoj skupini uče otvoreno komunicirati svoju duhovnost, dijele je s drugima, obogaćujući prisutne svojim perspektivama.