Bračno i obiteljsko savjetovalište

28. 10. 2019.

O nama

Bračna i obiteljska savjetovališta u Osijeku i Slavonskom Brodu djeluju od listopada 2012. godine u sklopu Pastoralnoga odsjeka Đakovačko-osječke nadbiskupije. Mjesto su podrške osobama, bračnim parovima i obiteljima putem psihološkog i duhovnog savjetovanja. Započela su s radom u rujnu 2003. godine kao jedan od projekata Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije.

VIZIJA BIOS-a: zajedničko oblikovanje budućnosti osoba, bračnih parova i obiteji prema općeljudskim i kršćanskim vrijednostima.

MISIJA BIOS-a: savjetovanjem, prevencijom i edukacijom, promicati obiteljske vrijednosti i socijalno povezivanje u lokalnoj zajednici, te razvoj pojedinaca, parova i obitelji.

CILJEVI BIOS-a: podrška obitelji, djeci i mladima putem savjetovanja, te kroz preventivno-edukativne programe, promidžbu rada, razvoj volonterstva, suradnju sa suradnim udrugama i institucijama, senzibilizaciju javnosti za kulturu savjetovanja.

DJELATNOST BIOS-a: stručni poslovi koji se odnose na psihološku pomoć u raznim životnim krizama, te podizanje kvalitete života djece, mladih, te obitelji.
BIOS-a su multifunkcionalne ustanove u kojima se stručnim i interdisciplinarnim pristupom pruža podrška braku i obitelji u obavljanju njezine uloge, poštujući savjest svakog pojedinca, djelujući u korist cjelokupne društvene zajednice, te općenito doprinosi opće društvenom boljitku. Promotivnim, preventivnim i edukativnim programima djeluju na području tri županije (Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske). Savjetovališta ispunjavaju evangelizacijsko poslanje Crkve, djeluju odgojno jer potiču na ljubav i međusobno razumijevanje, toleranciju, odgovornost, postojanost brakova i skladne obiteljske odnose, te na odgovorno roditeljstvo.

Karakteristike savjetovališta

otvorena su svakom čovjeku – bez obzira na vjersku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost;
osiguravaju anonimnost;
korisnici se telefonskim putem i osobnim dolaskom dogovaraju o terminima susreta

Kontakt

OSIJEK
Strossmayerova 58
Tel. 031/253 917 031/253 916
Fax.: 031/253 935
e-mail: savjetovaliste-os@djos.hr
Stručni suradnik:
Elizabeta Matuzović,
dipl. teol. i sveučilišna
specijalistica supervizije
u psihosocijalnom radu

Radno vrijeme:

pon., sri., pet.: 8-16 sati
uto., čet.: 12–20 sati