Franjevački svjetovni red

mjesni ministar: Šimo  Šarčević
duhovni asistent: fra Branko Janjić, TOR
doministrica Marija Pintarić
učiteljica za formaciju: Krešimir Šarčević
tajnica: Jelena Šarčević
blagajnica: Šimo Kolesarić
povjerenik za FRAMU: Marko Kapular

Mjesno bratstvo u Belišću pripada Osječkom područnom bratstvu i broji 25 zavjetovanih članova. Susreti se održavaju 1. i 3. utorka u mjesecu iza večernje mise u dvorani sv. Franje.

Povijest

Franjevački svjetovni red ustanovljen je po nadahnuću i djelovanju sv.  Franje Asiškog (1182.-1226.). U samim počecima nakon svog obraćanja osnovao je bratstvo „Pokornička braća i sestre“, iz kojeg su niknula tri franjevačka reda: prvi muški (Manja Braća, Kapucini, Konventualci), drugi ženski (Klarise) i treći za ljude u svijetu (iz kojeg nastadoše i neki „Treći samostanski redovi“). Danas se „Treći red sv. Franje“ prema novom Pravilu naziva „Franjevački svjetovni red“ (FSR). FSR je otvoren svim vjernicima i pripadaju mu muževi i žene, kao i klerici: đakoni, svjetovni svećenici i biskupi. Među članovima FSR bilo je znamenitih i svetih ljudi kao sto su mnogi državnici i znanstvenici, biskupi i pojedini Pape, među njima primjerice uzoriti kardinal Franjo Kuharić.

Naziv

„Franjevački“, jer osobe koje tvore zajedništvo u velikoj franjevačkoj obitelji, nastoje živjeti Evanđelje po uzoru na sv. Franju. Nadahnjuje ih njegov duh, oduševljava i privlači njegova originalnost.

„Svjetovni“, jer osobe ostaju u svijetu, u svojim obiteljima, na svojim radnim mjestima i vezane su svojim dužnostima. U uvjetima svakodnevnog života svjedoče svoju vjeru u susretu sa svim ljudima i čitavim stvorenjem.

„Red“, jer se radi o ustanovi iza koje stoji Crkva sa svojim autoritetom. Ona odobrava način života, potvrđuje Pravilo, Konstitucije, Statute, Obrednik i drugo. Autentično tumačenje Pravila i Konstitucija pripada Svetoj Stolici.

Pravilo

Prvo Pravilo FSR-a jest „Memoriale“ iz 1221. godine. To Pravilo preradio je za FSR 1228. godine veliki prijatelj sv. Franje, papa Grgur IX. Drugo je Pravilo, koje je ostalo na snazi skoro 600 godina, izradio 1289. godine papa franjevac, Nikola IV. Treće Pravilo napisao je 1883. godine papa Leon XIII., kao član FSR. Posljednje, i danas važeće Pravilo, potvrdio je 24. lipnja 1978. godine papa Pavao VI.

Narav

FSR je organizirano zajedništvo koje se živi, kako na razini mjesne, tako i na razini sveopće Crkve. Danas u svijetu ima oko 2 milijuna članova i kandidata koji žive franjevačko poslanje. Vodstvo Reda čini Internacionalno vijeće koje ima svoje sjedište u Rimu. Zakonito izabrani ministar (služitelj) Internacionalnog vijeća predstavlja FSR pred Crkvom i društvom. Svaki narod ima svoje Nacionalno vijeće s ministrom na čelu. Prema novim Konstitucijama organizacijska podjela FSR-a je sljedeća: mjesna, regionalna, nacionalna i internacionalna. Braća i sestre, kako se članovi FSR-a međusobno nazivaju, svoje zajedništvo najkonkretnije proživljavaju u malim bratstvima vezanim uz samostane i župe. Svako bratstvo ima svog duhovnog asistenta koji je najčešće redovnik – svećenik.

Znakovi

Za naše nacionalno područje, prema Nacionalnim statutima, članovi FSR-a nose medaljicu s likom sv. Franje ili znak „Tau“, omiljeni znak križa koji je sveti Franjo nosio i na prikladna mjesta ucrtavao.

Svrha

Po uzoru na svog utemeljitelja sv. Franju članovi FSR-a obvezuju se da će prednjačiti u promicanju mira, dostojanstva ljudske osobe i da će više raditi za humanije odnose u društvu. Surađuju sa svim pokretima koji promiču sveopće bratstvo među narodima i obvezuju se da će ostvarivati uvjete dostojne života za svakoga te promicati slobodu svakog naroda. Nadahnuti evanđeoskim duhom radosno susreću braću i sestre, napose one koji su siromašni i na rubu društva. Zauzimaju se i podupiru pokrete koji se bore protiv svih oblika izrabljivanja, diskriminacije i siromaštva. Kao zajednica, iza koje stoji Crkva sa svojim autoritetom, služi toj istoj Crkvi u promicanju evanđeoske poruke preko raznih oblika evangelizacije. U načinu života i rada žele živjeti uzornim obiteljskim životom, jednostavni i pošteni u svakodnevnom ophođenju s ljudima, odgovorni i zauzeti u društvenim obvezama. Slijedeći primjer svetog Franje, koji je imao poseban osjećaj za sva Božja stvorenja i koji je 1979. godine proglašen nebeskim zaštitnikom prijatelja ekologije, prednjače i podržavaju sve koji se bore protiv zagađenja prirode i ljudske okoline.

Kako postati članom FSR-a

Imati volju i želju izdignuti se iznad svakodnevne kršćanske „osrednjosti“ i odlučno prihvatiti zov Evanđelja po uzoru na svetog Franju. Biti oduševljen idealima svetog Franje. Prijaviti se ministru mjesnog bratstva pismeno ili usmeno. Tom se prijavom postaje „pripravnikom“. Priprava traje oko šest mjeseci. Kroz vrijeme priprave upoznaje se narav i svrha bratstva, Sveto Pismo, osoba i spisi svetog Franje, franjevačka duhovnost, Pravilo i Konstitucije, odgaja se u ljubavi prema Crkvi i njezinu učiteljstvu. Kad se završi vrijeme priprave, ulazi se u godinu novicijata. Nakon novicijata polažu se pred čitavom zajednicom obećanja na Pravilo FSR-a i život po tom Pravilu. Obećanja su svečani crkveni čin, kojim pripravnik, sjećajući se poziva Kristova, obnavlja krsna obećanja i javno potvrđuje vlastitu odluku da će živjeti Evanđelje u svijetu po primjeru svetog Franje i Pravila FSR-a. Jednom dano obećanje jest trajno prihvaćanje obveza pojedinca prema Bratstvu i Bratstva prema svakom pojedinom članu. Zajednica FSR-a živi svoje poslanje preko redovitih susreta, duhovnih obnova, sakramentalnog života, raznih oblika karitativne djelatnosti, dosljednim svjedočenjem vjere u svakodnevnom ophođenju s ljudima i svim stvorenjima.

Za sve informacije možete se obratiti ministru mjesnog bratstva, duhovnom asistentu ili nekom drugom članu FSR-a. O svetom Franji i franjevačkoj duhovnosti postoje mnoge knjige, Pravilo FSR-a te časopis franjevačke zajednice „Brat Franjo“.