Gloria, koncert solista, opernog zbora i orkestra HNK u Osijeku

19. 6. 2014.