I. korizmena nedjelja, 6. ožujka 2022. g.

05. 3. 2022.

1.Izbori za članove ŽEV i ŽPV-a: Kao što smo već najavili u iduću nedjelju u našoj župi izabiremo novo župno ekonomsko (6) i pastoralno vijeće (12).

Stoga je svaki punoljetni vjernik pozvan u iduću nedjelju prije i poslije svetih misa glasovati za novi saziv ekonomskog i pastoralnog vijeća naše župe.

Kandidati za župno ekonomsko vijeće su: Dragan Anočić, Adriana Brandis, Josip Brusač, Siniša Berečić, Ines Cerovečki, Nenad Dandić, Dario Fletko, Tatjana Kaptalan, Ivan Kujundžić, Davor Novaković, Davor Sabljak, Domagoj Varžić i Josip Vinković.

Kandidati za župno pastoralno vijeće su: a)odbor za naviještanje: Jelena Čolaković, Ana Dojkić, Dražen Dorkić, Zvonimir Iveković, Marko Kapular, Antonija Krišković, Marija Mandić, Branko Matišić, Mirko Pavošević, Marija Pintarić, Korina Sinković, Kristina Sušić i Ivica Šarčević; b)odbor za karitativno djelovanje: Stjepan Anušić, Sanja Balentić, Tihana Kovačević, Katica Kovač, Mira Pavić, Livija Rosić, Ana Marija Runje, Katarina Sopek i Anica Vinogradac; c)odbor za liturgiju i molitveni život: Ana Delač, Marija Jelkić, Ivana Kapular, Ines Maričić, Lucija Sipl, Krešimir Šarčević, Darko Torjanac i Dajana Vinković.

Župno pastoralno vijeće biramo po odborima. Imamo tri odbora: naviještanje, karitativno djelovanje i liturgijski i molitveni život. U svakom od ta tri odbora nalazi se lista kandidata. Iz odbora za naviještanje biramo četiri člana, a iz odbora za karitativno djelovanje i odbora za liturgijski i molitveni život po dva člana. Svećenici izabiru četiri člana pastoralnog vijeća.

Dakle prilikom izbora svaki vjernik pozvan je zaokružiti 12 kandidata za novi saziv pastoralnog vijeće bez obzira u kojem odboru se kandidati nalazili, s tim da je listić važeći ako vjernik zaokruži i manje od 12 kandidata, jedino je nevažeći listić ako se na listiću nađe zaokruženo više od 12 kandidata.

Što se tiče novog saziva ekonomskog vijeća vjernik je pozvan zaokružiti 6 kandidata za novi saziv, s time što kao i kod izbora pastoralnog vijeća listić je važeći ako se zaokruži i manje od 6 kandidata, jedino je nevažeći ako je na listiću zaokruženo više od 6 kandidata. Molimo Vas da ponesete sa sobom kemijske za glasovanje.

Nakon završetka izbora i prebrojavanja glasova liste kandidata se šalju u nadbiskupiju na odobrenje te će nakon potvrde od strane nadbiskupije novi saziv župnog ekonomskog i pastoralnog vijeća biti predstavljen našoj župnoj zajednici. Hvala svim kandidatima za novi saziv župnog ekonomskog i pastoralnog vijeća na prihvaćanju kandidature i spremnosti da služe našoj župnoj zajednici i Gospodinu.

Članovi župnog izbornog odbora su: fra Mirko Mišković, s. Alemka Štefanko, s. Bernardeta Mihaljević, Jelena Šarčević i Ivana Trazer. A na izborima kao pomoć prije i poslije svetih misa biti će članovi naše franjevačke mladeži. Svima njima od srca hvala na spremnosti u služenju.

Od srca zahvaljujemo dosadašnjim članovima župnog ekonomskog i pastoralnog vijeća što su svoju službu vršila s ljubavlju i odgovorno na korist našoj župnoj zajednici.

Na poseban način ovih dana potičemo na molitvu Duhu Svetome za izbore u našoj župnoj zajednici.

 

2. Devetnica svetom Josipu: Od četvrtka 10. ožujka prije svete mise i pobožnosti križnoga puta molit ćemo devetnicu svetome Josipu.

 

3. Tisak: Glas Koncila i Glasnik srca Isusova i Marijina