III. korizmena nedjelja, 3. ožujak 2024. g.

01. 3. 2024.

1.Nedjelja solidarnosti: Iduće nedjelje je „Nedjelja solidarnosti s Crkvom u Bosni i Hercegovini“. Sveukupna milostinja iduće nedjelje namijenjena je za pomoć Crkvi u BIH.

2.Bolesnici uskrsna ispovijed: U subotu 9. ožujka s početkom u 10 sati biti će u župnoj crkvi ispovijed i sveta misa za stare i bolesne koji su pokretni. Molimo da ih obavijestite. Za starije koji žele doći na ispovijed, a nemaju prijevoza možete nam javiti u župni ured, a mi ćemo osigurati prijevoz. Članove naših zajednica i zborova pozivamo da nam pomognu u organizaciji i prijevozu bolesnika, a župljane potičemo da donesu kolače ili slično za naše starije i bolesne.

**Bolesnike koji ne mogu doći u crkvu pohodit ćemo kod kuće od 11. do 14. ožujka. Ako kod nekih naših starijih i bolesnih nismo do sada dolazili, a htjeli bi se ispovijedati i pričestiti, molimo da ih prijavite u župni ured. Hvala

3.Ispovijed za djecu: Idući tjedan u našoj župi je ispovijed djece za vrijeme školskoga sata vjeronauka. Raspored možete vidjeti na oglasnoj ploči.

4.Vjera i svjetlo: Vjera i svjetlo ima svoj redovni mjesečni susret u iduću nedjelju u 17 sati. Kordinacijska ekipa za pripremu susreta sastat će se u četvrtak u 17 sati u vjeronaučnim dvoranama.

5.Maka Tri Puta Divna: U ponedjeljak 4. ožujka poslije večernje svete mise s.Ramone održat će predavanje o Shonstatskom Pokretu.

6.Karitativna akcija: Ispred crkve naši članovi župnog caritasa imaju svoju korizmenu prodajnu akciju kolača.

 

 

Glas Koncila i Glasnik srca Isusova i Marijina