Kršteni

Redni broj
Ime i prezimeGodina rođenjaRoditeljiDatum krštenjaKum/aKrstitelj
01.SOFIA MILUNOVIĆ2017.Ivan i Tihana 01.01. Ivana Kurtovićfra Branko Janjić
02.DUNJA KUKEC
2017. Dario i Ivana 01.01. Kristina Lackovićfra Branko Janjić
03.LIAM ĐURĐEVIĆ
2017. Samir i Tena01.01. Marija Đurđevićfra Branko Janjić
04.ANDRIJA ŠARČEVIĆ2017.Ivan i Marija04.02.Pavao Lubinafra Branko Janjić
05.LUCIJA VRHOVEC2017.Danijel i Jelena17.02.Marina Vrhovec Karasfra Dario Mican
06. MARTA GAŽIĆ2016.Željko i Draženka04.03.Julijana Burgundfra Dario Mican
07. MIA STOJAKOVIĆ2008.Dejan i Sandra31.03.Sabina Mudrifra Branko Janjić
08.STIVEN PETRIŠ2007.Simon i Simona31.03.Ivan Zirnfra Branko Janjić
09.STEFANI PETRIŠ2008.Simon i Simona31.03.Ivan Zirnfra Branko Janjić
10-MARIN JELKIĆ2017.Marko i Ana07.04.Ana Ćavarfra Branko Janjić
11.MARTA JELKIĆ2017.Marko i Ana07.04.Ana Ćavarfra Branko Janjić
12.MILENA BOGDAN2017.Marko i Ana 07.04.Nada Šarčevićfra Branko Janjić
13. MIHAELA MICHELLE ŽANIĆ2017.Emanuel i Matea05.05.Anamaria Betlehemfra Tomislav Vrsaljko
14.ZORAN MARKO HOLENDA2018.Zoran i Jelena05.05.Tea Galićfra Tomislav Vrsaljko
15.NOEL VEČERINOVIĆ2017.Uglješa i Dolores19.05.David Vasiljevskifra Branko Janjić
16.PATRIK MARINOVIĆ2017.Njegoslav i Brigita19.05.Goran Markovićfra Branko Janjić