Kršteni

Redni broj
Ime i prezimeGodina rođenjaRoditeljiDatum krštenjaKum/aKrstitelj
01.SOFIA MILUNOVIĆ2017.Ivan i Tihana 01.01. Ivana Kurtovićfra Branko Janjić
02.DUNJA KUKEC
2017. Dario i Ivana 01.01. Kristina Lackovićfra Branko Janjić
03.LIAM ĐURĐEVIĆ
2017. Samir i Tena01.01. Marija Đurđevićfra Branko Janjić