Kršteni

Redni broj
Ime i prezimeGodina rođenjaRoditeljiDatum krštenjaKum/aKrstitelj
01.SOFIA MILUNOVIĆ2017.Ivan i Tihana 01.01. Ivana Kurtovićfra Branko Janjić
02.DUNJA KUKEC
2017. Dario i Ivana 01.01. Kristina Lackovićfra Branko Janjić
03.LIAM ĐURĐEVIĆ
2017. Samir i Tena01.01. Marija Đurđevićfra Branko Janjić
04.ANDRIJA ŠARČEVIĆ2017.Ivan i Marija04.02.Pavao Lubinafra Branko Janjić
05.LUCIJA VRHOVEC2017.Danijel i Jelena17.02.Marina Vrhovec Karasfra Dario Mican
06. MARTA GAŽIĆ2016.Željko i Draženka04.04.Julijana Burgundfra Dario Mican