28lipnja do 04. srpnja 2021. g.

26. 6. 2021.

 

Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

28. 6. 2021.

19,00 + IVAN  Grgurić
Utorak

29. 6. 2021.

19,00 + MANDA i ANTUN Brusač
Srijeda

30. 6. 2021.

19,00 + PAVAO i PETAR Popović
Četvrtak

1. 7. 2021.

 

19,00

 

+ PERO  Burić
Petak

2. 7. 2021.

19,00  

+ iz ob. LABUDOVIĆ

 

Subota

3. 7. 2021.

08,00  

+ ANA, JOSIP, JASNA i LJERKA Šantić

 

Nedjelja

4. 7. 2021.

8,00

11,00

19,00

– ZA PUK

+ BORIS Grgić

+  MATO i EVA Posavac