NAJAVA: „Biblija nije udžbenik geografije i astronomije“

22. 11. 2018.

 

Župa sv. Josipa Radnika u Belišću poziva sve zainteresirane na tribinu „Biblija nije udžbenik geografije i astronomije“, na kojoj će gostovati prof. dr. sc. Josip Faričić redoviti profesor na Odjelu za geografiju i prorektor Sveučilišta u Zadru. Tribina će biti održana u utorak, 4. prosinca 2018. g., s početkom u 19.00 sati u Velikoj vijećnici grada Belišća. Moderator tribine je prof. Branko Matišić. Ulaz slobodan.

U posljednje vrijeme sve su glasniji pojedinci i skupine koje zastupaju teoriju o Zemlji kao ravnoj ploči ima i danas širom svijeta, bez obzira na njihovu vjersku (ne)pripadnost, pa se okupljaju u pojedinim društvima (npr. Flat Earth Society), objavljuju postove i različite „dokazne materijale“ na društvenim mrežama (Facebook i dr.) i drugim mrežnim prostorima (YouTube, razni portali i dr.), a objavljuju i naširoko distribuiraju knjige s pompoznim naslovima. Neki među njima, pokušavajući nastupati apologetski li pak posve suprotno, prema kršćanstvu kritizerski, i jedni i drugi s manjkavim i površnim ili pak osebujnim tumačenjima Biblije, traže svetopisamske potvrde svojim „znanstvenim“ tezama. U svojem izlaganju prof. dr. sc. Josip Faričić osvrnuti će se na ove fenomene .

O gostu:

Josip Faričić rođen je u Zadru 16. lipnja 1976. Godine 1998. diplomirao je geografiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu, a zatim je 2003. magistrirao i 2006. doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. redoviti je profesor na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. Predaje više temeljnih i izbornih kolegija na sve tri razine sveučilišnih studija geografije: Matematička geografija, Kartografija I i II, Geografija religija i Metodologija znanstveno-istraživačkog rada. Prije preuzimanja dužnosti prorektora predavao je još i predmete Geografija hrvatskih otoka na studiju geografije i Pomorska geografija na studiju nautike i tehnologije pomorskog prometa. Od 2008. do 2011. bio je pročelnik Odjela za geografiju, a od 2011. je prorektor Sveučilišta u Zadru.

Autor je i koautor oko stotinu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima, zbornicima radova i (kao poglavlja) u knjigama iz područja kartografije, historijske, regionalne i pomorske geografije. Godine 2012. napisao je knjigu Geografija sjevernodalmatinskih otoka (Školska knjiga, Zagreb). Uredio je više znanstvenih monografija i zbornika radova. Aktivno je sudjelovao na većem broju znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, održao je dvadesetak znanstveno-popularnih predavanja i postavio nekoliko izložbi. Član je uredništva znanstvenih časopisa Hrvatski geografski glasnik i Kartografija i geoinformacije.

Član je mnogih povjerenstava i tijela na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini koja se bave problematikom znanosti i visokog obrazovanja te strategije regionalnog razvoja. Član je Hrvatskoga geografskog društva, Hrvatskoga kartografskog društva i Matice hrvatske. Od 2014. redoviti je član Europske akademije znanosti i umjetnosti sa sjedištem u Salzburgu.

Oženjen je i otac troje djece. U slobodno vrijeme bavi se rekreacijskim ribolovom i maslinarstvom.