Održani prvi susreti za roditelje prvopričesnika i krizmanika

10. 11. 2019.

Prošlog tjedna, 6. i 7. studenog u dvorani Bl. Alojzija Stepinca održali su se prvi susreti za roditelje prvopričesnika i krizmanika. Tema susreta bila je „Vjera u čovjekovom životu – smisao i značenje“, a temu je izlagao župni vikar fra Dario Mican. Kroz dva dana sudjelovalo preko 100 roditelja. Zahvaljujemo se roditeljima koji su došli, a njihov dobar odaziv motivacija nam je da nastavimo dalje s ovakvim tipom susreta. Želja nam je održavati ovakve susrete roditelja jedanput mjesečno različitih tematskih područja (teologija, pastoral braka i obitelji, psihologija itd.) i predavača kojima bi smo omogućili roditeljima da budu više uključeni u pripravu svoje djece na putu prema sakramentima, obnove svoje vjersko znanje ili steknu neka nova nadahnuća.