Početak obnove župne crkve Sv. Josipa Radnika

29. 10. 2017.

U ponedjeljak, 23. rujna 2017. godine započeli smo 1. fazu obnove župne crkve koja uključuje izmjenu dotrajalih prozora s novim aluminijskim koaj sadrže trostruka izo stakla.

Obnova  župne crkve realizirati će se kroz 4. faze prema financijskim mogućnostima župe. Ovom obnovom uštedjeti ćemo na režijama, naročito grijanju, ali učiniti crkvu ugodnijom za boravak u ljetnim mjesecima.

Za proljeće 2018. godine planirano je da se započne s 2. fazom obnove u kojoj bi završili izmjene kompletnih prozora, postavili izolaciju vanjskih zidova, te završili fasadu. Predviđeni troškovi obnove za 2018. godinu bi iznosili oko 550 000 kuna. Za ovako veliki posao očekujemo pomoć su

financiranja od strane Đakovačko-osječko nadbiskupije,  Osječko-baranjske županije, Grada Belišća, i  župljana.