Predavanje sr. Ramone o Shonstatskom Pokretu.

07. 3. 2024.

U ponedjeljak 04.03. u Dvorani bl. Alojzija Stepinca u župnoj crkvi sv. Josipa Radnika u Belišću održano je predavanje sr. Ramone o Shonstantskom pokretu.
Hodočasnička Gospa je dio Shonstatskog pokreta koji se počeo širiti župom Belišće, gdje slika Majke Tri Puta Divne sa djetetom Isusom u naručju pohodi obitelji svaki mjesec.

Sa izvornog Svetišta iz Shonstata iz kojeg je sr. Ramona došla i prenijela početke ove divne i milosne pobožnosti, proizlazi koje je tumaćenje Majke Tri Puta Divne, a to je milost duševnog udomljenja, milost duhovne preobrazbe i milost apostolskog poslanja. Sr. Ramona nas potiće da se priključimo ovoj
milosnoj pobožnosti i primimo Gospu u svoju kuću, svoj dom i u svoje srce, da pohodimo Svetište koje je u Ivanovcima i ondje iznesemo Gospi svoje molitve, prošnje i zahvale.

Slika Hodočasničke Gospe ide iz obitelji u obitelj svaki mjesec gdje se zadrži dva do tri dana i tada se obitelj okuplja na zajedničku molitvu. Potaknuti ovom mišlju i milošću naše Majke Tri Puta Divne na kraju predavanja zapjevali smo joj pjesmu i napisali na papiriće naše molitve koje je s. Ramona odnijela u Svetište u vrč pred oltar.