Predstavljanje knjige: „Komunistički progon i mučeništvo blaženoga Alojzija Stepinca“

01. 2. 2018.

U prigodi „Stepinčevih dana“ Župa sv. Josipa Radnika poziva sve na predstavljanje knjige „Komunistički progon i mučeništvo blaženoga Alojzija Stepinca“ autora mons. dr. Juraja Batelje koja će biti predstavljena u četvrtak, 15. veljače 2018. g. u Velikoj vijećnici grada Belišća s početkom u 19.00 sati.

Ova monumentalna knjiga multidisciplinarnog karaktera u izdanju Postulature bl. Alojzija Stepinca na 677 stranica i gotovo 2000 tisuće bibliografskih jedinica pruža dovoljno dokumenata za objektivan i istinit sud o činjenicama progona, bolesti i smrti bl. Alojzija Stepinca i zaokružuje cjelinu o zagrebačkom nadbiskupu te otkriva istinu tko su bili njegovi progonitelji i kojim su se metodama koristili kako bi uspjeli u svom naumu.

„Knjiga hrvatskom društvu pruža mogućnost objektivnog, cjelovitog i dubinskog suočavanja sa zločinačkom komunističkom prošlošću, a to suočavanje prvenstveno podrazumijeva jasno i nedvosmisleno distanciranje suvremenog hrvatskog društva od komunističkog nasljeđa te priključivanje hrvatskoj tradicijskoj baštini u kojoj Alojzije Stepinac predstavlja stožernu, stvarnu i simboličnu vrijednost.“ ( dr. Josip Jurčević, recenzent)

„Autor Batelja piše razumljivim i jednostavnim jezikom, i svaku je tvrdnju popratio brojnim znanstvenim bilješkama tako da čitatelja ne ostavlja u zabuni ili nedoumici. Štoviše, u brojnim bilješkama navodi na daljnja istraživanja pojedinih tema, a upravo to knjizi daje veću znanstvenu vrijednost“. (dr. Josip Dukić, recenzent)

O autoru:

Mons. dr. Juraj Batelja (Rastoki, općina Jastrebarsko, 19. lipnja 1949.) teolog, izvanredni profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić imenovao ga je 7. listopada 1991. promicateljem postupka za proglašenje blaženim i svetim zagrebačkog nadbiskupa dr. Alojzija kardinala Stepinca koje je imenovanje potvrdila Kongregacija za proglašenje blaženih i svetih u Rimu 14. listopada 1991. te ga učinila “rimskim postulatorom”, suradnikom Kongregacije s prebivalištem u Rimu.

Mons. Batelja istražio je 135 arhiva u crkvenim i svjetovnim arhivima u domovini i inozemstvu, prikupio je dokumentaciju koja sadrži preko 40.000 stranica. Velik dio te dokumentacije preveo je ili odobrio njihove prijevode na talijanski te je uz pomoć suradnika izradio znanstveni rad tzv. “Poziciju” od 6.000 stranica u 6 svezaka, na temelju koje je Kongregacija za kauze svetaca odlučivala o proglašenju blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Pohvala tome radu jest proglašenje blaženim sluge Božjega Alojzija Stepinca koju je papa Ivan Pavao II. izvršio u Mariji Bistrici 3. listopada 1998. g.

Osnovnu školu pohađao je u Petrovini. Na klasičnoj gimnaziji – Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu maturirao je 1968. godine. Filozofsko-teološki studij započeo je 1970. godine, a diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 7. ožujka 1975. Zaredio se 29. lipnja 1975. u Rimu. Dana 22. studenoga 1975. imenovan je duhovnim pomoćnikom u župi Štefanje, a 26. veljače 1976. imenovan je upraviteljem župe Završje Netretićko. Od godine 1979. do 1984. studira na poslijediplomskom studiju teologije sa specijalizacijom iz duhovnosti na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Tu je 30. travnja 1981. magistarskim radom iz teologije sa specijalizacijom iz duhovnosti, s naslovom: La vita spirituale nel suo fondamento mariologico negli scritti del Cardinale Luigi Stepinac (“Duhovni život u svom mariološkom temelju u spisima kardinala Alojzija Stepinca”), postigao magisterij. Disertacijom Rendere testimonianza alla fede: Vita e programa pastorale del Cardinale Alojzije (Luigi) Stepinac (“Svjedočanstvo za vjeru: život i pastoralni program kardinala Alojzija Stepinca”), izrađenoj pod vodstvom mentora dr. sc. Tomaša Špidliks, obranjenoj 24. svibnja 1984. postigao je „diplomu doktorata teoloških znanosti sa specijalizacijom u moralnoj teologiji u Republici Hrvatskoj i stečenim akademskim naslovom doktor teoloških znanosti sa specijalizacijom u moralnoj teologiji“. Nakon odslušanih predavanja i položenih ispita na Fakultetu misiologije Papinskog sveučilišta Urbaniana u Rimu, magistarskim radom La spiritualità apostolica secondo san Giovanni Crisostomo (“Duhovnost poslenika u misijama prema nauci sv. Ivana Zlatoustog”), postigao je 15. ožujka 1982. diplomu „magistra sa specijalizacijom u fundamentalnoj teologiji u Republici Hrvatskoj i stečenim akademskim naslovom magistar teoloških znanosti sa specijalizacijom u fundamentalnoj teologiji“. Na KBF-u je habilitirao 6. svibnja 1992. i postao docent.