Proslava blagdana sv. Antuna Padovanskoga

24. 6. 2022.

Proslava blagdana sv. Antuna Padovanskog u našoj župnoj crkvi započela je trodnevnicom koju su pripremili i vodili župnik fra Marko Neretljak i župni vikar fra Mirko Mišković.

Prvoga dana trodnevnice, u petak 10. lipnja, župnik je, u kraćem promišljanju naviještenoga evanđeoskoga ulomka, naglasio važnost ovoga svetca kojemu se utječu brojni kršćani.

Na blagdan sv. Barnabe apostola, drugoga dana trodnevnice u subotu 11. lipnja, župni je vikar posvijestio važnost apostola Barnabe koji je širio Božju riječ poganima: Grcima, Rimljanima te drugim nacijama , kao što je i sv. Antun gorljivo naviještao Božju riječ spasenja.

U nedjelju 12. lipnja, trećega dana trodnevnice, na svetkovinu Presvetoga Trojstva,  tumačeći naviještenu Božju riječ, fra Marko je istaknuo Božju narav koja je u sebi uvijek zajedništvo, a temelj je svakoga zajedništva ljubav. I sveti se Antun, kao moćni zagovornik u svim potrebama, stavio u službu siromaha i time pokazao  kako se čine djela milosrđa i bratske ljubavi, što je pred Bogom posebno vrijedno.

Po završetku  misnih slavlja svih ovih dana čitale su se molitve litanija u čast sv. Antunu.

Na blagdan ovoga, možemo slobodno reći najomiljenijega svetca u vjerničkome puku,  u ponedjeljak 13. lipnja, na svetim je misama u 8 i 19 sati nazočio velik broj vjernika.  Po završetku jutarnje svete mise upriličen je tradicionalni blagoslov ljiljana, a na kraju večernjeg  misnog slavlja bio je blagoslov djece.

Na kraju, možemo istaknuti da je misnim slavljima nazočio velik broj vjernika koji se utječu ovome svetcu u različitim osobnim potrebama, a o njegovoj „popularnosti“  svjedoči i tekst himna njemu u čast:

„Taj Franjin sin i sljedbenik

Očev je dragi miljenik

Antun je živi potočić

što slavu Oca raznosi.“

 

 

(tekst i foto: Marija Jelkić)