Raspored korizmenog pohoda bolesnika

13. 3. 2020.

16. – 18. ožujka 2020. g.
9:00 – 12:00 sati

ponedjeljak, 16. ožujka

BELIŠĆE: S. H. Gutmanna, Školska, Kard. Stepinca, Dolac,
E. Kvaternika, P. Preradovića, F. Račkog, Bistrinačka, P. Zrinskog, M. P. Katančića, J. Kozarca, Vijenac J. J. Strossmayera, M. Gupca

utorak, 17. ožujka

BELIŠĆE: A. G. Matoša, V. Nazora, A. Mihanovića, J. Račića, B. J. Jelačića, Kr. Tomislava, Lj. Posavskog, T. Ujevića, Starovalpovački put
BISTRINCI: Fiskulturna, Lj. Gaja, M. Gupca, V. Nazora, Br. Radića, P. Preradovića, Radnička

srijeda, 18. ožujka

KITIŠANCI: Nova, Hr. mladeži
* Domovi i udomiteljstva za starije i nemoćne osobe