Raspored pohoda bolesnika uoči Božića

07. 12. 2019.

RASPORED POHODA BOLESNIKA
10. do 12. prosinca 2019. g.

utorak, 10. prosinca
BELIŠĆE: V. Nazora, A. G. Matoša, Borik, P. Zrinskog, Lj. Posavskog, Kr. Tomislava, T. Ujevića, M. P. Katančića, J. Kozarca

srijeda, 11. prosinca
BELIŠĆE: S. H. Gutmanna, Park. A. Hofmanna, F. Račkog, Starovalpovački put, Školska, E. Kvaternika, K. Stepinca,
P. Preradovića, Bistrinačka, Vijenac J. J. Strossmayera, Lj. Gaja, B. J. Jelačića, M. Gupca
BISTRINCI: Lj. Gaja, M. Gupca
KITIŠANCI: Hr. mladeži

četvrtak, 12. prosinca
BISTRINCI: Br. Radića, P. Preradovića, Dravska, Fiskulturna, V. Nazora, Radnička
* domovi i udomiteljstva za starije i nemoćne osobe