Raspored pohoda bolesnika uoči Božića

09. 12. 2017.

ponedjeljak, 11. prosinca 2017. g.
BELIŠĆE: M. Gupca, B. J. Jelačića, V. Nazora, I. G. Kovačića,
J. Račića

utorak, 12. prosinca 2017. g.

BELIŠĆE: A. G. Matoša, E. Kvaternika, P. Preradovića,
J. J. Strossmayera, Kr. D. Zvonimira, Starovalpovački put,
Lj. Gaja, Park A. Hofmanna, S. H. Gutmanna, M. P. Katančića, J. Kozarca, K. Stepinca,Vijenac J. J. Strossmayera

srijeda, 13. prosinca 2017. g.
BELIŠĆE: F. Račkog, Lj. Posavskog, T. Ujevića, P. Zrinskog, Kr. Tomislava, Lj. Posavskog, Željeznička, A. Mihanovića
BISTRINCI: Lj. Gaja, Br. Radića, M. Gupca

četvrtak, 14. prosinca 2017. g.
BISTRINCI: M. Gupca, Fiskulturna, V. Nazora, Dravska obala
Radnička, I. G. Kovačića

DOMOVI ZA STARIJE i NEMOĆNE OSOBE