Raspored pohoda bolesnika uoči Uskrsa

15. 3. 2018.

utorak, 20. ožujka 2018. g.
BELIŠĆE: A. Mihanovića B. J. Jelačića, V. Nazora, A. G. Matoša, E. Kvaternika, P. Zrinskog, M. P. Katančića, J. Kozarca

srijeda, 21. ožujka 2018. g.
BELIŠĆE: P. Preradovića, Željeznička, M. Gupca, Lj. Posavskog, J. J. Strossmayera, Kr. D. Zvonimira, Starovalpovački put, Lj. Gaja, Park A. Hofmanna, S. H. Gutmanna, M. P. Katančića, J. Kozarca, K. Stepinca,
Vijenac J. J. Strossmayera, T. Ujevića, Bistrinačka, Kr. Tomislava

četvrtak, 22. ožujka 2018. g.
BISTRINCI: Lj. Gaja, Br. Radića, M. Gupca, P. Preradovića, Dravska, Radnička, Braće Radića, Fiskulturna, V. Nazora

petak, 23. ožujka 2018. g.
DOMOVI I UDOMITELJSTVA ZA STARIJE i NEMOĆNE OSOBE