Raspored župne kateheze za 2023./2024. godinu

20. 10. 2023.
2. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE četvrtak A, C

D

9 ili 15.30 sati

9.45 ili 16.15 sati

       

 

3. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE srijeda A, C

B

9 ili 14 sati

9.45 ili 14.15 sati

       

 

8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE četvrtak   19.15 sati
       

 

1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE utorak   20.15 sati
       

 

2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE srijeda   20.15 sati