RASPORED ŽUPNE KATEHEZE

Katehetska godina 2023./2024.

 

  1. razred: četvrtak A 9h ili 15.30h

                                   C i D       9.45h ili 16.15h

 

  1. razred: srijeda A i B 9h ili 14h

                                C         9.45h ili 14.45h

 

  1. razred: četvrtak 19. 15h

 

  1. razred srednje škole: utorak 20.15h

 

  1. razred srednje škole: srijeda 20.15h