Susret ministranta na Glavotoku 2018

10. 7. 2018.

Susreti ministranta Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša održavaju se 36 godina. Ovogodišnji susret održao se od 25.do 30. lipnja 2018.g. Na susretu su sudjelovala i šestorica ministranata iz Belišća