Vitraž u krstionici

05. 6. 2019.

Nakon što smo prošle godine završili postavljanje vitraža na jugoistočnoj strani zida župne crkve želja nam je sve prozore u glavnoj lađi župne crkve pretvoriti u vitraže, te postaviti vitraž u krstionici do rujna ove godine. Predstavljamo idejno likovno rješenje vitraža u krstionici akademskog slikara ….. [više]