Udruga Sv. Vinka

predsjednica: Jasna Mužević
dopredsjednica: Zdenka Rakić
tajnica: Olivera Jančikić
blagajnica: Blaženka Majdenić
adresa: 31 551 Belišće, p.p. 62
mob: 091 729 45 51
e-mail: jasna.muzevic@gmail.com

Konferencija sv. Josipa radnika Belišće utemeljena je 12. listopada 2002. godine i djeluje i danas na području grada i Župe Belišće. Utemeljitelj konferencije u Belišću je župnik Josip Vrdoljak, uz prisustvo patera Flavijana Šolca, Mande Mihaljić i Josipa Šumige. Prvi članovi konferencije su: Vera Iveković – predsjednica, Blanka Kuhar – dopredsjednica, Šima Žulj – blagajnica, Livija Galić – tajnica, Anica Matišić i Jozefina Križan.

Zbog bolesti, preseljenja ili osobnih razloga članova došlo je do osipanja u konferenciji, tako da danas broji svega 10 aktivnih članica, ali raduje sve veći broj podupirajućih članova koji nesebično  pružaju pomoć. Udruga trenutno skrbi o dvjestotinjak osoba u potrebi među kojima je dosta socijalno ugroženih, starih i bolesnih, težih bolesnika i osoba s invaliditetom. Članice posjećuju nekoliko višečlanih obitelji, obitelji u potrebi, udomiteljstva, domove za stare i nemoćne, te udruge i zajednice osoba s posebnim potrebama. Udruga novčano pomaže dvjema studenticama iz obitelji lošijeg imovinskog stanja, a sudjeluje i u troškovima liječenja za bolesne sugrađane.

Udruga aktivno sudjeluje u životu Župe. Zajedno s ostalim zajednicama sudjeluje u organizaciji susreta bolesnika. Članice sudjeluju na trodnevnicama za blagdan sv. Josipa Radnika, zaštitnika belišćanske Župe, povodom sv. Ane, povodom sv. Vinka, zaštitnika udruge te na trodnevnici povodom Dana Franjevaštva. Na blagdan sv. Vinka Paulskoga za vrijeme misnog slavlja obnavlja se molitva predanja članova udruge, a poslije mise članovi se druže sa župljanima uz piće i kolače. Nekoliko članica sudjeluje u čišćenju crkve i kapelice na groblju, a jedna članica je u Pastoralnom vijeću i u biblijskoj grupi.

Uključuju se u sve akcije prikupljanja pomoći za potrebite ili stradalnike u Župi i izvan nje kao i izvan granica domovine. Potreba je uvijek više od onoga što se može učiniti, ali to je samo motivacija udruzi da djeluje i radi još predanije i ustrajnije.

Djelovanje u Hrvatskoj

Udruga sv. Vinka Paulskog katolička je organizacija laika u koju se građani slobodno i dragovoljno udružuju zbog ostvarivanja vjerskih i karitativnih aktivnosti. Udruga se stavlja pod zaštitu  svetog Vinka Paulskog, a nadahnjuje se njegovom mišlju i djelom, trudeći se da u duhu pravednosti i ljubavi, uz osobno zalaganje svojih članova, pruža olakšanje onima koji trpe.

Udruga je osnovana u Rijeci 25. ožujka 1992. godine i upisom u Registar udruga Republike Hrvatske ima svojstvo pravne osobe. Djeluje pod nazivom Udruga sv. Vinka Paulskog u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Pazinu. Osnovno poslanje udruge ublažavanje je patnje i promicanje ljudskog dostojanstva i osobne nepovredivosti nemoćnih koje članovi udruge posjećuju, a sve u cilju izgradnje društva mira, ljubavi i pravednosti. Nadahnjujući se zasadama Svetog pisma, uz pomoć molitve i vjerni učenju Crkve, članovi udruge se u najrazličitijim prilikama svakidašnjeg života i u svakom trenutku trude biti svjedocima Kristove ljubavi.

Udruga obavlja sljedeće poslove i djelatnosti:

– pruža duhovnu i materijalnu pomoć svima kojima je ona potrebna, osobito starim, bolesnim i hendikepiranim osobama, bez obzira na vjeru, rasu, naciju, ideologiju, podrijetlo i društveni stalež, istodobno poštujući dostojanstvo svake osobe i zaštićujući njezin duhovni integritet,
– svojim djelovanjem obuhvaća svaku vrstu pomoći koja se pruža kroz međusobno susretanje članova udruge i onih koji su u potrebi,
–  nastoji otkriti, izliječiti i otkloniti uzroke patnji,
–  kontinuirano prikuplja materijalna sredstva za osiguravanje programa pomoći,
–  organizira oblike pomoći u cilju ublažavanja posljedica nesreća i katastrofa,
–  stvara uvjete prevencije radi izbjegavanja mogućih nastupa štetnih posljedica,
–  pomaže žrtvama nasilja, posebice djeci i mladeži,
–  obrazuje svoje članstvo za pružanje svih oblika duhovne i ostalih vrsta pomoći,
– surađuje sa službenim zdravstvenim, humanitarnim, vjerskim i državnim institucijama koje se bave socijalnom skrbi i sličnim djelatnostima i nastoji aktivno sudjelovati u socijalnoj politici zemlje.