Umrli

Redni brojIme i prezimeDatum smrtiGodina rođenjaMjesto pokopa
01.VLADO PERKOVIĆ31.12.1957.Bistrinci
02.NADA CIGIĆ01.01.1947.Bistrinci
03.STJEPAN SOPEK07.01.1935.Belišće
04.AGICA PENDIĆ07.01.1926.Valpovo
05.JOSIP ČALJKUŠIĆ09.01.1958.Belišće
06.NINO KRIŠKOVIĆ10.01.2009.Belišće
07.IVICA FARKAŠ16.011955.Belišće
08.STJEPAN HANIČAR16.01.1963.Belišće
09.ZLATKO MIHALJEVIĆ19.01.1947.Bistrinci
10.MANDA BARIĆ21.01.1953.Belišće
11.MARIJA GALOŠEVIĆ27.01.1934.Bistrinci
12.MARTINA VARŽIĆ29.01.1988.Belišće
13.BOŽO MALOČA29.01.1926.Bistrinci
14.MARIJA VICIĆ07.02.1938.Valpovo
15.VITOMIR BRENER08.02.1957.Belišće
16.LUCIJA PODOBNIK09.02.1959.Belišće
17.ZVONKO KUNŠTEK10.02.1940.Belišće
18.MARIJA POLJAK12.02.1934.Belišće
19. IVAN ANTOLIĆ13.02.1932.Bistrinci
20.MARIJA VIDOŠIĆ26.02.1923.Belišće
21.BRANKA HARTA27.02.1941.Belišće
22.MIRKO TAKAČ27.02.1947.Belišće
23.ZLATKO IŠTVANOVIĆ28.02.1959.Valpovo
24. EMIN MIHAJLOVIĆ28.02.2018.Bistrinci
25.MARIJA BOBEK03.03.1933.Belišće
26. STEVO ANOČIĆ04.03.1934.Bistrinci
27.DESANKA CAR07.03.1960.Bistrinci
28.MARIJANA DEMETROVIĆ08.03.1923.Belišće
29. KATA KOROV10.03.1930.Belišće
30.KARLO KOMARAC10.03.1932.Valpovo
31.DANIJELA PERNAR13.03.1948.Bistrinci
32.EUGEN LACKOVIĆ08.03.1975.Belišće
33.SLAVKO RUPČIĆ17.03.1959.Bistrinci
34.JELA JANKOVIĆ19.03.1925.Belišće
35.NIKO IVIĆ23.03.1936.Belišće
36.ELIZABETA IBRIKS24.03.1941.Valpovo
37.MILAN GOLIK25.03.1939.Belišće
38.ĐURO ĐURĐEVIĆ01.04.1938.Bistrinci
39.IVAN POLJAK06.04.1949.Belišće
40.ZORA PETRLIĆ07.04.1938.Belišće
41.MIRKO MENON07.04.1954.Bistrinci
42.IDA PODOBNIK08.04.1931.Belišće
43.RUŽA ADŽAGA10.04.1928.Valpovo
44.SILVA MILETIĆ09.04.1956.Bistrinci
45.NADA ŠIMON14.04.1935.Belišće
46.JURAJ PULJEK19.04.1938.Belišće
47.ZORKA MILIŠIĆ - ZEČEVIĆ25.04.1929.Bistrinci
48.IGNAC ŠAFRAN25.04.1933.Belišće
49. SLAVKO KOROV26.04,1948.Bistrinci
50.MARICA GOSTINSKI29.04.1930.Valpovo
51.JOSIPA KONIG02.05.1937.Belišće
52.EMIL PITNER05.05.1954.Belišće
53.STJEPAN KARAJAKOV08.05.1939.Belišće
54.MILAN ŠUMSKI11.05.1954.Belišće
55. LEA ANUŠIĆ11.05.2014.Belišće
56.BORIS HETIH11.05.1960.Bistrinci
57.MARIJAN MERĆEP13.05.1941.Belišće
58.MARIJA OBADIĆ15.05.1928.Belišće
59.BLANKA MARIČIĆ20.05.1935.Belišće
60.ŠIMUN ČAJKUŠIĆ18.05.1929.Belišće
61.STJEPAN LEŠKOVIĆ01.06.1952.Belišće
62.IVAN MOLNAR03.06.1941.Bistrinci
63.ZLATA PLEŠA04.06.1967.Bistrinci
64.DRAGAN ŠIMON07.06.1932.Belišće
65.KATARINA KUPČERIĆ07.06.1932.Belišće
66.ANTUN ŠARLIJA09.06.1935.Belišće
67.MILKA CSORDAS09.06.1939.Belišće
68.ŠTEFANIJA HORVAT12.06.1923.Belišće
69.PEPA KRPAN16,.06.1931.Belišće
70.MANDA FLETKO27.06.1928.Bistrinci
71.NEDJELJKO ŠABIĆ01.07.1970.Belišće
72.STJEPAN BAŠIĆ04.07.1932.Belišće
73.MIRA VUKSANIĆ06.07.1944.Belišće
74.MARIJA SEKULIĆ08.07.1935.Belišće
75.MIROSLAV LJUTAK09.07.1966.Bistrinci
76.PETAR BUDIĆ16.07.1950.Belišće
77.MILKA STOJIĆ23.07.1934.Bistrinci
78.ANA ANUŠIĆ02.08.1941.Bistrinci
79.EMA FURST03.08.1939. Bistrinci
80.REZA MIJATOVIĆ05.08.1931.Bistrinci
81.DRAGICA SCHMIDT09.08.1951.Belišće
82.ANTE SAMARŽIJA09.08.1942.Valpovo
83.DARKO-MATIJA ŠARGAČ09.08.1963.Valpovo
84.VINKO BAUER12.08.1944.Belišće
85.MARICA KOVAČEVIĆ13.08.1925.Belišće
86.MARIJA VARGA12.08.1941.Belišće
87.MAGDALENA VEČERAJ16.08.1934.Belišće
88.MARIJA BROZ24.08.1938.Belišće
89.DRAGUTIN PRITIŠANAC24.08.1936.Bistrinci
90.MATAJS (MATO) FLAJC30.08.1955.Valpovo
91.JOSIP ŠIMURDA09.09.1952.Belišće
92.MARTA ZETOVIĆ11.09.1931.Bistrinci
93.KATICA ZAKANJ15.09.1929.Belišće
94.SVEN SALAIĆ14.09.1987.Belišće
95.PETAR PEROVIĆ22.09.1939.Belišće
96.TOMISLAV VIDAKOVIĆ29.09.1949.Bistrinci
97.MATO PLEŠA30.09.1941.Valpovo
98.PETAR JELIĆ02.10.1924.Belišće
99.ELIZABETA ŽUNEC11.10.1926.Belišće
100.ILONKA LOKNER20.10.1930.Belišće
101.ANDRIJA SARIĆ20.10.1930.Belišće
102.STJEPAN TERĐEKI31.10.1929.Belišće
103.PAVAO HRONJEC06.11.1965.Bistrinci
104.IVANA MIJATOVIĆ07.11.1997.Bistrinci
105.KATICA SAKAČ14.11.1939.Belišće
106.IVKA PAPIĆ17.11.1963.Bistrinci
107.SLAVKO ORŠULIĆ25.11.1961.Valpovo
108.GORAN KOMARAC29.11.1981.Valpovo
109.ELZABETA IVANIĆ30.11.1951.Belišće
110.LJUBICA HOLENDA03.12.1955,Belišće
111.ANA CORTESI09.12.1930.Belišće
112.KATICA BUNGIĆ11.12.1957.Belišće
113.VIDOJA NIKOLIĆ12.12.1955.Bistrinci