VITRAJI CRKVE SV. JOSIPA RADNIKA U BELIŠĆU

motiv: Sedam svetih sakramenata i „Pjesma stvorova“ sv. Franje Asiškog
idejno rješenje: prof. art. Marijan Jakubin
izvođač: obrt VITRAJI STAB, Zagreb

DONACIJE:
Župa sv. Josipa Radnika, Belišće
IBAN: HR45 23400091100051490
opis plaćanja: dar za vitraje
ili osobno u župnom uredu

Vitraji u crkvi sv. Josipa Radnika, Belišće

Sedam prozora na istočnom zidu crkve, pri samom ulazu u crkvu, odredilo je prvu zamisao za idejno rješenje izrade vitraja. Broj sedam usmjerio je temu prema sedam sakramenata koji su temelj kršćanskog života. Tako bi svaki prozor bio posvećen jednom sakramentu slijedom od sakramenata inicijacije (krštenje, potvrda i euharistija), preko sakramenata ozdravljenja (pomirenje i bolesničko pomazanje), do sakramenata u službi zajednice (svećenički red i ženidba). Kako je župa povjerena franjevcima trećoredcima glagoljašima učinilo se poticajnim da se sakramentalni motivi isprepletu motivima „ Pjesme stvorova“ sv. Franje Asiškog, utemeljitelja franjevačkog reda. „Pjesma stvorova“ ispjevana 1225. god. je opće poznato, nadahnjujuće djelo u umjetničkom stvaralaštvu, naročito u glazbenom i likovnom izražavanju.

Likovna zamisao tako isprepliće simbole sakramenata i „Pjesmu stvorova“ u njezinim prepoznatljivim „stvorenjima“, kako ih naziva sv. Franjo, veličajući tako Boga stvoritelja. Oni su podudarni sa simbolima pojedinih sakramenata kao i njihovim simboličkim značenjima tako da se mogu lako prepoznati i iščitati u likovnom govoru. Likovno je to govor apstraktno-simboličkog izričaja s povezivanjem prepoznatljivih motiva realnog svijeta. Realistički motivi su stilizirani kako bi se s apstraktnim elementima uskladili čineći tako jedinstvenu likovnu cjelinu. Akcenti se uvijek postavljaju na osnovne sakramentalne simbole oko kojih se ritmički izmjenjuju organske forme i boje nadopunjujući temeljne simbole. Boje također imaju simbolička značenja, najčešće vezana uz liturgiju i simboliku pojedinih sakramenata.

O autoru:

MARIJAN JAKUBIN rođen je u Zagrebu 1946.godine. Osnovnu školu završio je u Virju, a Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu, grafički odjel. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu, na studiju likovne umjetnosti i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na studiju povijesti umjetnosti.

U svojoj umjetničkoj djelatnosti bavi se slikarstvom, grafikom, kiparstvom i primijenjenom umjetnošću. Svoja djela izlagao je na 28 samostalnih i oko 90 skupnih izložbi u domovini i inozemstvu. U području sakralnog slikarstva naslikao je 26 oltarnih fresaka i ulja velikog formata, oko 300 vitraja i oko 20 djela manjeg formata u crkvama diljem Hrvatske. Uz 25. obljetnicu umjetničkog rada (1994.) objavljena mu je monografija o likovnom stvaralaštvu autorice Marine Baričević,u izdanju centra za kulturu Đurđevac – Gelerija Stari Grad, a uz 40. obljetnicu umjetničkog rada (2010.) monografija autora Stanka Špoljarića, u izdanju Art magazina Kontura, Zagreb. U svom nastavnom radu od 1971. do danas prošao je kroz sva zvanja na visokom učilištu od stručnog suradnika, predavača, docenta, izvanrednog i redovitog profesora u trajnom zvanju.

Predaje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim na svom matičnom Fakultetu od 1980. predaje i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a predavao je i na Teologiji u Đakovu, te na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Autor je jednog sveučilišnog udžbenika, tri priručnika, te sedamdesetak stručnih radova u području likovne kulture. Autor je 14 TV emisija školskog programa likovne kulture. O njegovom umjetničkom i pedagoškom radu, objavljeno je oko 150 kritika, osvrta, prikaza i intervjua. Za svoj umjetnički rad primio je pet nagrada od kojih 1974. prvu nagradu za plakat 9. zagrebačkog salona. Godine 2010. dobiva nagradu za najbolje djelo (Best work award) na međunarodnoj izložbi likovnih umjetnika – sveučilišnih nastavnika ECNSI (Europski centar za napredna i sustavna istraživanja) u Zagrebu. Od 1977. član je HDLU-a i LIKUM-a.

SKICE

Vitraji pdf