Vitraž u krstionici

05. 6. 2019.

Nakon što smo prošle godine završili postavljanje vitraža na jugoistočnoj strani zida župne crkve želja nam je sve prozore u glavnoj lađi župne crkve pretvoriti u vitraže, te postaviti vitraž u krstionici do rujna ove godine.

Predstavljamo idejno likovno rješenje vitraža u krstionici akademskog slikara Marijana Jakubina i njegovo tumačenje.

Vitraž u krstionici župne crkve Sv. Josipa Radnika

Zajedničkim osmišljavanjem teologa i autora likovne realizacije, iskristalizirali su se tematski i likovno – jezični sadržaji u triptihalnu cjelinu prozorskog okna krstionice. Tako su razrađena tri motiva uzeta iz drevne tradicije rimskog obreda korizmenog hoda Crkve u pripremanju katekumena za sakrament inicijacije – krštenja koji se slavio u vazmenom bdijenju. Nakon nekoliko prijedloga obostrano su prihvaćeni evanđeoski motivi III., IV. i V. korizmene nedjelje koji izriču teološku i inicijacijsku simboliku priprave za krštenje u noći vazmenoga bdijenja. U triptihalnoj kompoziciji trodjelnog prozora na gornjem odsječku prikazana je scena „Isusovog susreta sa Samarijankom“ (Iv 4, 4-24), u središnjem „Ozdravljenje jerihonskog slijepca“ (Lk 18, 35-43) i pri dnu prozora „Uskrišenje Lazara“ (Iv 11, 38-43).
Susret sa Samarijankom na zdencu tematika je rađanja života iz vode i Duha. Isus desnom rukom ukazuje na prisutnost Duha Božjeg u obliku bijelog goluba, a nasuprot njega iza Samarijanke koja je zagrabila vodu iz zdenca, simbolički se iz neba slijeva „živa voda“ u posudu krštenja. Isus stojeći pored zdenca isijava svjetlosnom aureolom unutar koje stoji crveni križ ljubavi i njegovog otkupiteljskog djela čija jedna zraka dopire do Samarijanke i vode s neba.
U motivu jerihonskog slijepca Isusov je pogled usmjeren prema očima jerihonskog slijepca. Od rođenja slijep progledao je dodirom Isusovih ruku položenih na zaklopljene oči. Zraka svjetlosti usmjerena od Isusovog lica obasjava lice slijepca koji je ugledao Isusovo lice obasjano aureolom i zrakom svjetla koja je ujedno dio Isusovog križa spasenja. Oba lika smješteni su u središte triptiha što naglašava motiv prosvjetljenja. Iznad glave slijepca slijeva se voda kao simbol ozdravljenja.
Tematika novog života nakon smrti, a simbolički ujedno i novog života nakon krštenja, prikazana je motivom uskrišenja Lazara. Krist usmjerenom rukom prema mrtvom Lazaru i svjetlosnom zrakom koja se nastavlja na ruku Krista i istodobno kao produžetak križa aureole, božanskom moći oživljava mrtvog čovjeka. Snagom svoje božanske moći odmotava povoje omotane oko tijela mrtvaca. Povoji se u svom životnom gibanju stapaju s plavetnilom svemirskog ozračja. Pored nogu Lazara niče novi život prikazan kao biljni izdanak s nekoliko zelenih listova. Zelena boja je simbol nade i rađanja novog života.
Plavi tonaliteti kružnog gibanja u triptihu označavaju dinamiku života uz sveopću prisutnost vode koja život preporađa, čini novim, a žuto-crveni akcenti aureola označavaju Krista kao svjetlo svijeta, Boga koji ljubavlju preporađa čovjeka vodom krštenja: „A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.“ (Iv 4, 14).

Marijan Jakubin