Vjera i svijetlo – Betlehem

koordinatorica: Neda Matković

Susreti – 1 nedjelja u mjesecu

Zajednica Vjera i svjetlo „Betlehem“ Belišće djeluje od 8. prosinca 1996. godine. Osobiti doprinos pri okupljanju zajednice i organiziranju prvog susreta dao je fra Ivan Široki. Prva koordinatorica Zajednice bila je Vera Iveković. Zajednica broji 30-tak članova, od toga 12 osoba s intelektualnim poteškoćama. Redovito se sastaju jedanput u mjesecu (najčešće svake druge nedjelje) u prostorijama Župe. Susreti počinju u 17 sati tijekom ljetnog računanja vremena, odnosno u 16 sati tijekom zimskog računanja vremena. Susret se sastoji od tri dijela (radi se prema Vodiču koji dolazi iz središnjice u Parizu):

prvi dio – sastoji se od dijeljenja zajedništva i prijateljstva uz prilagođenu obradu Evanđeoske poruke (oživljavanje mimikom), prema Vodiču koji je jedinstven za sve zajednice Vjere i Svjetla u svijetu

drugi dio – euharistijsko slavlje

treći dio – radostan dio, odnosno zajedništvo u kojem se blaguje, pjeva, pleše, raduje i druži

Kada se radi o slavlju, osoba s intelektualnim teškoćama često je manje hendikepirana od drugih jer nije zatvorena u konvencije, razmišljanja o korisnosti ili u strah što će drugi misliti. Njezina poniznost i prozirnost čine ju prirodno sklonom radovanju u zajednici.

četvrti dio – druženje između dvaju susreta

peti dio – živi se duhovnost Vjere i svjetla svaki dan u svojima domovima, na radnim mjestima, u svojim obiteljima i mjestima stanovanja, župama – to sve obuhvaća misija.

Članovi Zajednice osjećaju se kao dio velike obitelji Vjere i svjetla. Surađuju s ostalim zajednicama Vjere i svjetla na regionalnoj i nacionalnoj razini tako što organiziraju zajednička hodočašća, izlete, duhovne vježbe. Nastoje što više sudjelovati u svim aktivnostima na regionalnoj i nacionalnoj razini kao što su timovi za izbore, formacije i ljetni kamp i dr.

FINANCIRANJE – Svakodnevni život Zajednice ne zahtjeva nikakve vanjske izvore. Nastoji se živjeti u duhu Evanđelja i blaženstava, jednostavno, kako uči Isus te vjerovati kao mala djeca. Isus je to povjerenje posebno pokazao svojim siromaštvom. Rekao je o sebi: „Sin čovječji nema gdje nasloniti glavu“ (Lk 9,58) i „Pogledajte ptice nebeske, niti siju, niti žanju, niti sabiru u žitnice, već ih hrani Otac nebeski.“ (Mt 6,26). Tako zajednica Vjera i svjetlo ne ovisi o tom čistom materijalnom bogatstvu, nema nikakve financijske sigurnosti i ne dopušta sebi da je zaokupe brige oko novca. Novac se prikuplja isključivo za tekuće troškove, a on obično dolazi od skromne članarine, izrade i prodaje prigodnih blagdanskih čestitki, od priloga župljana u korizmi te povremenih darovanja dobročinitelja. Bio bi rizik odstupanja od duha Zajednice ako bi članovi očekivali osobnu novčanu ili materijalnu korist od pripadanja Zajednici.

„U zajednici, suradnja mora imati svoj izvor u zajedništvu. Upravo zato što ljubimo jedni druge i osjećamo se pozvani zajedno živjeti i hodati k istim ciljevima, upravo zato surađujemo. Suradnja bez zajedništva lako se pretvori u radni kamp ili tvornicu, gdje je jedinstvo plod neke vanjske stvarnosti. I tu će biti mnogo napetosti i sukoba. Zajedništvo se zasniva na jednom zajedničkom unutarnjem iskustvu ljubavi; ono je spoznaja da smo jedno tijelo, jedan narod od Boga pozvan biti izvor ljubavi i mira. Ono se više ostvaruje tišinom nego riječima, više slavljem nego radom. To je iskustvo otvorenosti i povjerenja koji teku iz najskrovitijeg kutka osobe. Zajedništvo je dar Duha Svetoga.“

Jean Vanier: „Zajednica i rast“

O Vjeri i svjetlu

Vjera i svjetlo međunarodni je pokret zajednica nastao na hodočašću u Lurd za Uskrs 1971. godine potaknutom od Jeana Vaniera i Marie-Helene Mathieu. Pokret je rođen iz želje da pomogne osobi s intelektualnim teškoćama i njezinoj obitelji da pronađu svoje mjesto u Crkvi i društvu. Danas je to velika obitelj s oko 1.500 zajednica u 80 zemalja na 5 kontinenata. Zajednice su obično ukorijenjene u svoje župe i život svoje crkve. Pojedinačnu zajednicu Vjere i svjetla čini tridesetak članova (osobe s intelektualnim teškoćama, okružene članovima svojih obitelji i prijateljima, u otprilike podjednakom broju) koji se redovito sastaju, najmanje jednom mjesečno. Zajednicom koordinira odgovorna osoba (koordinator) – laik.  Pomaže mu koordinacijska grupa. Krhkost i slabost zajednica Vjera i svjetlo je to što ne može primiti veliki broj osoba, ali u buci i žamoru ne mogu čuti jedni druge niti osluškivati što to Isus govori, već u tišini i lahoru.

Jedan od poziva Vjere i svjetla
je učiniti da osoba i s intelektualnim teškoćama
osjeti da nikada nije sama i beskorisna.

Ivan Pavao II.

Vjera i svjetlo vjeruje da je svaka osoba, čak i ona s najvećim teškoćama, pozvana produbiti svoj život u Isusu, primiti sva duhovna bogatstva svoje Crkve, sakramente, liturgijsku tradiciju… On/Ona pozvana je biti izvorom milosti i mira za cijelu zajednicu, također i za Crkvu i cijelo čovječanstvo.

Vjera i svjetlo u Hrvatskoj djeluje od 1993. godine.