XI nedjelja kroz godinu, 16. lipnja 2024. g.

14. 6. 2024.

1.Vjera i svjetlo: Pozivamo članove koordinacije zajednica Vjera i svjetlo na sastanak u ponedjeljak u 18 sati u vjeronaučnu dvoranu.

2.Prodaja kolača: Ispred crkve naše vrijedne župljanke nude kolače u svrhu prikupljanja novaca za nabavu ormara u našoj sakristiji. Hvala od srca.

 

Tisak: Glas Koncila