Zajednička sjednica Župnoga pastoralnog i Župnog ekonomskog vijeća

08. 3. 2022.

U utorak 1. ožujka 2022. godine u župnim je prostorijama održan zajednički susret Župnog pastoralnog i Župnog ekonomskog vijeća. To je bio, ujedno, i posljednji sastanak u ovome sazivu.

Na početku susreta, nakon uvodne molitve, svima okupljenima obratio se župnik fra Marko Neretljak te uputio riječi pozdrava u svoje ime te u ime župnog i samostanskog vikara fra Mirka Miškovića, također nazočnoga ovome susretu.

Fra Marko je istaknuo da su oba vijeća u zadnjih, skoro šest godina, dali „velik doprinos i obol životu župne zajednice sv. Josipa Radnika u Belišću.“ Taj se doprinos odnosi najprije na molitveni te sakramentalni i pastoralni život župe. Ništa manje važan nije niti onaj posao koji se tiče gradnje i održavanja sakralnog prostora, kako župne crkve sv. Josipa Radnika u Belišću, tako i  filijalnih crkava sv. Stjepana Ugarskoga u Bistrincima te sv. Ivana Krstitelja u Kitišancima.

Zahvala ide svim članovima obaju vijeća, kao i bivšem župniku fra Branku Janjiću za čijega je vođenja župe i oformljen ovaj saziv. Najveću zahvalu upućujemo dragome Bogu na darovima spremnosti, otvorenosti, suradnje te pokretačke odvažnosti u kojoj se osmišljavao život župne zajednice.

U Đakovačko-osječko nadbiskupiji na drugu korizmenu nedjelju 13. ožujka 2022. godine održat će se izbori za nova župna pastoralna i župna ekonomska vijeća. Priprava izbora novih članova obaju župnih vijeća podrazumijeva liste kandidata, predlažući one osobe koje će biti prikladne ili su svojom službom već uključene u život župne zajednice.

Unutar ŽPV-a djeluju tri odbora: Odbor za naviještanje, Odbor za liturgiju i molitveni život te Odbor za karitativnu djelatnost.

Budući članovi ŽEV trebaju moći razmatrati i sudjelovati u rješavanju župnih ekonomskih pitanja, u duhu kršćanske vjere i crkvene prakse.

Nadamo se, a i vjerujemo da će i budući saziv ŽPV-a i ŽEV-a činiti vjernici koji aktivno sudjeluju u životu svoje župne zajednice te su spremni biti od pomoći župniku u pastoralnom i ekonomskom upravljanju našom župom.

Radujemo se novim članovima župnog pastoralnog te župnog ekonomskog vijeća te molimo zagovor sv. Josipa Radnika za iskrene plodove njihova rada.

 

tekst: Marija Jelkić

foto: Krešimir Šarčević