ŽUPNO PASTORALNO I EKONOMSKO VIJEĆE

Župno pastoralno vijeće

Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (leiturgia) i dobrotvornosti (diakonia). (Iz Pravilnika ŽPV-a u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, članak 1.)

ŽPV broji 14 članova plus župnik i župni vikar, te je podijeljeno u 3 odbora:

I. Odbor za naviještanje Božje riječi otkriva i potiče karizme i službe unutar župne zajednice, pomaže župniku u okupljanju i trajnoj formaciji župnih suradnika. Skrbi o unaprjeđenju župne kateheze,pastorala braka i obitelji, mladih te različitih “posebnih”skupina vjernika i društvenih ustanova na njezinu području. Traži nove mogućnosti evangelizacije vjernika i društvene sredine za liturgijski i molitveni život.

II. Odbor za liturgijski i molitveni život potiče kršćansko slavlje dana Gospodnjega, skrbi o pripremi bogoslužnih i molitvenih slavlja u župi, promiče različite liturgijske službe, aktivno sudjelovanje svih vjernika u liturgiji, skrbi o doličnosti i urednosti paramenata, liturgijskog posuđa i knjiga te o uređenju liturgijskog prostora u skladu s liturgijskim propisima.

III. odbor za karitativnu djelatnost posvećuje brigu siromašnima, socijalno ugroženima te osobama na rubu društva. Razmatra socijalne i druge probleme svoje okoline te nastoji u granicama mogućnosti župe pružiti djelotvornu pomoć. Promiče suradnju s vjerničkim društvima i socijalnim ustanovama. Organizira pastoral starijih osoba i bolesnika te članova njihovih obitelji. (Iz Pravilnika ŽPV-a u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, članak 10.)

Članovi:

1. Slavko Golik II. (odbor)
2. Zvonimir Iveković II.
3. Ivica Šarčević II.
4. Stjepan Anušić III.
5. Zdenko Krulić I.
6. Mirko Pavošević I.
7. Krešimir Šarčević I.
8. Marija Katalinić I.
9. Marija Jelkić I.
10. Nenad Dandić I.
11. Drago Pejak, tajnik
12. Marijana Majdenić III.
13. Mira Pavić III.
14. Katica Kovač II.

Župno ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće (ŽEV) je savjetodavno tijelo župnika, sastavljeno od četiri do osam vjernika laika, predloženih od župnika, izabranih od župne zajednice i potvrđenih od dijecezanskoga biskupa. (Pravilnik ŽEV-a u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, čl. 2.)

ŽEV broji 5 članova plus župnik.

Članovi:

1. Josip Brusač
2. Ines Cerovečki
3. Branko Kaptalan
4. Šimo Šarčević
5. Domagoj Varžić