ŽUPNO PASTORALNO I EKONOMSKO VIJEĆE

Župno pastoralno vijeće

Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (leiturgia) i dobrotvornosti (diakonia). (Iz Pravilnika ŽPV-a u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, članak 1.)

ŽPV broji 14 članova plus župnik i župni vikar, te je podijeljeno u 3 odbora:

I. Odbor za naviještanje Božje riječi otkriva i potiče karizme i službe unutar župne zajednice, pomaže župniku u okupljanju i trajnoj formaciji župnih suradnika. Skrbi o unaprjeđenju župne kateheze,pastorala braka i obitelji, mladih te različitih “posebnih”skupina vjernika i društvenih ustanova na njezinu području. Traži nove mogućnosti evangelizacije vjernika i društvene sredine za liturgijski i molitveni život.

II. Odbor za liturgijski i molitveni život potiče kršćansko slavlje dana Gospodnjega, skrbi o pripremi bogoslužnih i molitvenih slavlja u župi, promiče različite liturgijske službe, aktivno sudjelovanje svih vjernika u liturgiji, skrbi o doličnosti i urednosti paramenata, liturgijskog posuđa i knjiga te o uređenju liturgijskog prostora u skladu s liturgijskim propisima.

III. odbor za karitativnu djelatnost posvećuje brigu siromašnima, socijalno ugroženima te osobama na rubu društva. Razmatra socijalne i druge probleme svoje okoline te nastoji u granicama mogućnosti župe pružiti djelotvornu pomoć. Promiče suradnju s vjerničkim društvima i socijalnim ustanovama. Organizira pastoral starijih osoba i bolesnika te članova njihovih obitelji. (Iz Pravilnika ŽPV-a u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, članak 10.)

 

Župno ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće (ŽEV) je savjetodavno tijelo župnika, sastavljeno od četiri do osam vjernika laika, predloženih od župnika, izabranih od župne zajednice i potvrđenih od dijecezanskoga biskupa. (Pravilnik ŽEV-a u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, čl. 2.)

ŽEV broji 5 članova plus župnik.